Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

Målarresa till Provence 25 juni till 1 juli 2017.

Kyrkan är basilikan i St Maximin de la St Baume öster om Aix en Provence. Vi åkte sen norrut genom Rians vidare genom Manosque och över Luberonbergen och in i lavvendeldistrikt så uppför en bergssluttning tilSt Martin de Castillon. Foto: Kerstin Forsberg

Bildbeskrivning

Vi målar, odlar och leker i Rosendalsträdgård. 

Bildbeskrivning

Tillsammans med barn, barnbarn och vänner.

Scenograf Konstnär Bildterapeut

Lotta Melantons målningar skildrar inre bilder i form av drömmar – och yttre i form av teater- och filmscenografi. Senast gjorde hon scenografin till Strindbergs Påsk i Sofia församling i Stockholm 2012. Därefter utställning av Scenografi och måleri Hemsöborna av August Strindberg.
Bilden är som en bro mellan vår inre och yttre verklighet, menar Lotta Melanton, som de senaste åren också arbetat med måleri och samtal tillsammans med barn och vuxna. I bildterapin ger det fria målandet verksamma redskap för att finna glädje, lust, läkedom och harmoni.

Lotta Melanton växte upp i en konstnärsfamilj i Viggbyholm med pappa Erland, bildkonstnär från Arvika, och mamma Kaisa, textilkonstnär. Lotta har alltid älskat havet och det värmländska berättandet, sagorna och resan till Italien som barn och inspirerades då av färgerna, måleriet och hantverket.

Curriculum vitae

Utbildningar

Konstfackskolan: grafisk design 1961–64, Textil 1964–65

Dramatiska institutet: Scenografi teater, film 1970–73

Stockholms universitet: Måleri, Bildterapi för barn 1985–86

Konsthögskolan: Måleri och skulptur 1992–95 

Diplomerad Bildterapeut steg 1 1998–2000

Alnarp SLU: Trädgårdsrehabilitering 2005

 

Film Scenografi

1974              Giliap av Roy Anderson. Delad scenografiuppgift med Sören Brunes och Anna Asp. Svenska filminstitutet.

1975–76        Mina drömmars stad av Per Anders Fogelström. Regi: Ingvar Skogsberg. SF.

1976              Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren. Regi: Olle Hellbom. SF

1984              Älska mig. Manus och regi: Kay Pollack. Svenska Filminstitutet.

1985              Bröderna Mozart. Manus och regi: Suzanne Osten. Operakostymer i skulptural form.

 

Teater Scenografi

1972              Jorden runt på 80 dagar av Jules Verne.

Regi: Jonas Cornell, Stockholms Stadsteater.

1977              Bosman och Lena av Arthur Fugard

                      Regi: Alf Sjöberg, Kungliga Dramatiska Teatern.

1986              Medeas barn. Text, regi: Suzanne Osten. Kostym. Uppsala Stadsteater.

1987              Isak av Karin Boldeman. Regi: Leif Sundberg, Stockholms Stadsteater.

1989–91        Drömtåget på spaning efter spåren, Riksutställningar. Ett samarbetsprojekt med skolan och klass    8. Måleri och skulptur som vandring, visades också på Kulturhuset och fick pris i Prag.

1991               Nådasmulor av Margareta Ekarv. Regi: Marika Nasiell. Folkteatern i Gävle.

1992              Hemsöborna. Regi: Leif Sundberg. Uppsala Stadsteater.

1993              Lille prinsen av Antoine de Saint-Exupéry. Regi: Katarina Sjöberg, Kungliga Dramatiska Teatern.

1997              Vill ha syster av Thomas Tidholm. Regi Ulf Friberg, Orionteatern.

2008–11        Vox Pacis – Fredens röst. Regi: Gunilla Nordlund, Sofia församling, Sigrid Kahle.

2012              Påsk av August Strindberg. Regi: Dag Lindberg, Sofia församling.

2013              Tot  en – Insel av August Strindberg. Vitabergskören och Åkers kyrkokör.

                     Regi: Dag Lindberg, Sofia församling.

 

Utsmyckningar

1989              Riksdagshuset – Måleri

1992              Bålsta sjukhus – Måleri

1996              Gamla sjukhuset i Täby – Keramik

1996              Täby kommun – Måleri

1996              Rosendals trädgård – två terazzoskulpturer

1997              Akademiska sjukhuset, Uppsala – Måleri

1998              Kulturhuvudstadsåret – Solvindor i rågåkern, Rosendals trädgård

2004              Rosendals trädgård – »Änglarna har landat« (växthuset)

2005              Växjö stadsträdgård och Rosendals trädgård (Alnarp SLU) »Vila i kaos«.

2010              Katarina kyrka – Stora fat av terazzo

2010–11        Måleri, utställning, änglar i skulptural form, Katarina kyrka

 

Böcker

1980              Kvinnofolksgöra av Harriet Clayhills, Irene Lundholm och Lotta Melanton.

1985              Berättelsen om hjulet av Gunnar Rydström (text) och Lotta Melanton (bild).

2008              Livet är möjligt i En otrolig tigerkaka – en bok om Viggbyholmsskolan 1928–1972.

 

Utställningar

1975              Kulturhuset. Kvinnofolk: kvinnoarbete - kvinnokultur - historia - debatt- konst. 

1978              Måleri och scenografi för filmen »Bröderna Lejonhjärta« Svenska Filminstitutet

1989–91        Drömtåget. På spaning efter spåren.

1994              Galleri Mejan, Konsthögskolans galleri – Terazzo

1995              En konst- kultur- och biståndsresa till Sarajevo, Dramatiska Teatern

1996              Galleri Erik Höglund, guld, lera, terazzo

1996              Örtagården på Rosendals trädgård, Mellan himmel och jord.

1997              Karby gård. Måleri och skulptur.

1997              Konstnärshuset. Julutställning.

1998              Kulturhuvudstadsåret. Smycken i trädgården. Solvindor i rågåkern.

2008–09        Utställning av måleri och änglar, Sofia kyrka

2010–11        Änglar i skulptural form, Katarina kyrka, Stockholm.

2012              Galleri Cupido, Hemsöborna och påsk - August Strindberg. Scenografi, måleri, textila.

 

Övrigt

1998–2008 Bildterapiutbildning steg 1 i Uppsala. Måleri och samtal. Praktiserar och arbetar på Akademiska sjukhusets avdelning för långvarig smärta i samarbete med Diakonistiftelsen i Uppsala. Mycket lärorikt och givande. Jag börjar måla änglar.

 

En målarresa till Jerusalem under påsken 2012 i sambarbete med Sofia församling och Konstakademien i Betlehem.
Dar al Kalima College. En inspirerande resa med Jerusalem som världspolitikens centrum och med fotspår runt Genesarets sjö.

 

2013    Fredsgudstjänst 1 januari 2013 i Sofia kyrka.

2013    Ikonmåleri i Lendas på Kreta i samarbete med Katarina församling.

2014    Skulptur och måleri Lövsta bruk, foto Lena Gelin.
            Within you, without you.

2015    Ansvar för Erland Melantons utställning i Saltsjö Duvnäs, finnisage i Katarina kyrka.

2016    Ansvarig för samtal i själakoret i Storkyrkan Stockholm om konst och skapande.

2017    Scenografiskt beställningsarbete i Storkyrkan, Stockholm inför en förestälning om Martin Luther.

 
 


 

Bakgrunden till Ljusport med mera av Lotta Melanton

Resan genom Berlin 1952 - Sarajevo 1993 och Jerusalem 2012 och 2014

 

Våren 1952 reste min familj med tåg genom Europa och Berlin, till Nomana i Italien. Jag var åtta år. Min pappa Erland hade arbetat  med mosaik och fresk i Florens och Ravenna i slutet av 40-talet.

 

Det var en oförglömlig resa att åka genom Berlin. Att möta dessa fattiga och utsatta människor utmed järnvägen som bad om mat. Husen var helt sönderbombade (utom en kyrka) och militärer, även hakkorsprydda, undersökte tågen och alla passagerare – också barnen. Känslan var rädsla men vi hade ju möjlighet att åka vidare – bilder av förintelsen fanns på sina håll – så det var inte okänt men det låg i Mörker.

 

Byn Nomana låg vid Adriatiska Havet (mitt emot Jugoslavien). Det var en liten jättefin by med en konstnärskoloni i vardande. Vi lekte tillsammans och lärde oss lite italienska. Det var spännande och lärorikt med de olika kulturerna, men inte alltid enkelt.

 

Studieresan till domen i Milano tillsammans med pappa Erland var en upplevelse. Så oändligt stor och vacker var kyrkan – golven i  mosaik berättade skapelsehistorien – kupolerna och valven med sitt fantastiska ljus. Kyrkan var oändligt vacker – golven i mosaik i alla färger berättade skapelsehistorien – och kupolerna och valven spred ett fantastiskt ljus.

 

Uppe på taket mötte vi änglakören – jag kände att “där är de ju, änglarna” närvarande här och nu – pappa sade att det var flickor – men jag kände också att det var änglar på något sätt.

 

Hemma i Sverige började jag i trean på Viggbyholmsskolan.

»En dag efter att ha läst extra hos Lillemor gick jag hem på grusvägen, en förtvivlan fanns. Jag kunde inte läsa! Då – mitt på vägen, som i en dröm kom insikten om änglakören, som ett ljus inifrån. Jag förstod att bilden var mitt språk. Jag var åtta år.«  utdrag ur Vigganboken.

 

Resan till Sarajevo 1993 med Kungliga Dramaten och Open Road i samarbete med konstnärer på plats var lärorik. Vi arbetade med teater på många olika platser och med måleri tillsammans med barn och gamla. Att vara till hjälp för människor i krigets skugga – allt var svart och i mörker.

 

Jag kände ljusets enorma betydelse som gestaltning i fysisk skulptural form men också med material som man kan arbeta med och känna närvaron av och röra vid när man håller på och skapar.

 

Ljusporten tog form och skulpturer av himmel och jord. Närvaron här och nu. Väl hemma började jag jobba med materialet på Konsthögskolan, guld, lera och terrazzo.

 

Utställningen 2014 på Lövstabruk “Without you – Within you” och senast på Galleri Cupido handlar just om detta.

 

“En ängel trillade ner på terrazzofatet i Katarina Marie bebådelsedag 2011”

 

En målarresa till Jerusalem (Västbanken) i samarbete med Sofia församling och en konstakademi i Betlehem, Dar Al-Kalima University College of Arts  & Crafts. En inspirerande och insiktsfull resa med Jerusalem som världspolitikens centrum och med fotspår runt Genesarets sjö, djupt berörande och komplicerat. I måleriet under resan gestaltades en drömbild om “en vandring genom Sinaiöknen på väg hem” där Lisbeth Gustafsson har skrivit en kulturkrönika i Sändaren 2014 som berättar om bilden och vandringen och att vi bär alla Guds fred i oss. Det var en stor upplevelse att förstå det.

 

Resorna genom Berlin, Sarajevo och nu Jerusalem har givit mig goda, insiktsfulla möten och härliga samtal och mött människors fantastiska förmåga på olika sätt, naturens skönhet, Mörkret och ljusets omskapande betydelse och närvaro.

Ur detta har skapandet tagit sin form såsom Ljusport, 16 delar keramik med guldglasyr, Helhet, nio romber keramik med guldglasyr, skulptur och måleri som visats på utställningen “Without you – Within you” på Lövstabruk sommaren 2014 och på Galleri Cupido 21 augusti – 7 september 2014.

 

Lotta Melanton

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

Konstfack, Fanny Girl, Jerseymodeller 60-talet. Scenografi till filmen Giliap

Giliap SF, av Roy Andersson

Drömtåget, Riksutställningar med elever  klass 8 genom Sverige

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

Terrazzofat, Konsthögskolan 2010

Bildbeskrivning

Scenograif till Bröderna Lejonhjärta 1974

Bildbeskrivning

Scenografi till Hemsöborna 2003

Bildbeskrivning

 Änglar i skulptural form, Katarina kyrka

Bildbeskrivning

Jordens ansikte

Bildbeskrivning

Änglarna har landat

Bildbeskrivning

Fridens vandring.

Bildbeskrivning

Ljusport, skulptural installation av lera, guld och terrazzo

Bildbeskrivning

Bilden leker och läker. Vi målar tillsammans i trädgården

Bildbeskrivning